WAŻNE INFORMACJE


Zbiórka ministrancka
20 grudnia o godz. 12.00
w nowym domku


 
18-10-2019


Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji

św. Jan od Krzyża

  Grupy, Wspólnoty, Organizacje