WAŻNE INFORMACJE


Zbiórka ministrancka
20 grudnia o godz. 12.00
w nowym domku


 
17-02-2020


Przyjmij niespodzianki, które psują Twoje plany, niszczą Twoje marzenia, nadają zupełnie inny bieg Twojemu rokładowi dnia, a może nawet Twemu życiu. To nie przypadek ani zbieg okoliczności. Pozwól swemu Ojcu składać model Twego życia.

Dom Helder Camara

  KontaktOpiekun ministrantów
ks. Grzegorz Jeżewski
odpowiedzialny za stronę internetową
Filip Drozdek
telefon: 030 752 40 80 mail: filip@ministranci.pmk-berlin.de