WAŻNE INFORMACJE


Zbiórka ministrancka
20 grudnia o godz. 12.00
w nowym domku


 
16-01-2021


Dziękczynienie wywyższa człowieka.

ks. Franciszek Blachnicki

  Cechy ministranta1. Słowność

Jak na Zawiszy
Pierwszą cechą, o której przeczytamy w tej gazetce jest słowność, to znaczy, że na kimś można polegać, "polegać jak na Zawiszy". Co to znaczy.
Zawisza Czarny był najsłynniejszym polskim rycerzem. Każdy rycerz musiał spełniać następujące warunki:
- wiernie służyć królowi,
- bronić słabych,
- nigdy nie złamać danego słowa,
- okazywać wielką uprzejmość damom.
Zawisza wywiązywał się z tych obowiązków najlepiej ze wszystkich dlatego mówimy, że można na kimś polegać jak na Zawiszy.
Czy na mnie też można polegać jak na Zawiszy?
Czy dotrzymuję danego słowa, które dałem, Panu Bogu, Mamie, Tacie czy innym ludziom?

2. Wdzięczność

3. Punktualność

4. Pracowitość

5. Naśladowca świętych

6. Wzorowy syn

7. Dobry kolega

8. Systematyczny penitent

9. Miłośnik przyrody

10. Członek wspólnoty ministranckiej

11. Wierny tradycji wspólnoty